► KARTA PRODUKTU

GSM-X to uniwersalny moduł komunikacyjny, który oferuje rozbudowaną funkcjonalność GSM-X uniwersalny moduł komunikacyjnyi obsługę wielu torów komunikacji. 

Z powodzeniem znajdzie liczne zastosowania, z których część można realizować równolegle.

Pełna elastyczność

Moduł może monitorować dowolny system: alarmowy lub automatyki. Z powodzeniem znajdzie zastosowanie w wielu już istniejących, jak i nowo budowanych instalacjach. Współpracując z centralą alarmową może symulować stację monitorującą, odbierając informacje o zdarzeniach. W przypadku współpracy z prostszymi modelami central lub podczas nadzorowania np. linii technologicznych, śledzi zmiany stanów na swoich wejściach. Otrzymane informacje przekazuje do stacji monitorujących agencji ochrony lub zainteresowanych osób. 

Kompatybilność z centralami alarmowymi INTEGRA i INTEGRA Plus

GSM-X współpracuje z urządzeniami serii INTEGRA i INTEGRA Plus, poprzez interfejs RS-232. Może prowadzić monitoring zdarzeń z tychże central wszystkimi dostępnymi torami: audio, SMS, Ethernet (przy współpracy GSM-X z GSM-X-ETH) i GPRS. Dodatkowo, dla INTEGRA Plus dostępna jest funkcja automatycznego tworzenia powiadomień SMS – treść wiadomości bazuje bezpośrednio na liście zdarzeń.

GSM-X umożliwia ponadto zdalne połączenie z oprogramowaniem dla central INTEGRA i INTEGRA Plus:

 • DLOADX – służącym do konfiguracji
 • GUARDX – przeznaczonym do nadzorowania i administracji systemów alarmowych.

Komunikacja

Urządzenie wyposażone jest w telefon GSM. Posiada dwa gniazda na karty SIM i pozwala na korzystanie z usług różnych operatorów. W przypadku problemów z łącznością na jednej z kart, automatycznie przełącza się na drugą, zachowując ciągłość komunikacji. Dużym udogodnieniem są funkcje do obsługi przedpłaconych kart SIM, umożliwiające sprawdzenie stanu konta i ustawianie powiadomień o przekroczeniu minimalnej kwoty.

Niewątpliwą zaletą urządzenia jest możliwość prostej rozbudowy o moduł ethernetowy GSM-X-ETH, co otwiera dostęp do kolejnego medium komunikacyjnego – sieci Ethernet.

GSM-X efektywne monitorowanie zdarzeń - schemat

*Przy współpracy GSM-X z GSM-X-ETH

Efektywny monitoring

W obszarze monitoringu, skuteczne przesyłanie informacji realizowane jest:

 • przez GPRS – za pomocą protokołów TCP lub UDP
 • głosowo – torem audio przez GSM (6 formatów transmisji)
 • w formie tekstowej – SMS
 • przez sieć Ethernet* z wykorzystaniem TCP lub UDP

W przypadku udostępniania zdarzeń w technologii GPRS lub przez sieć Ethernet*, moduł obsługuje dwa formaty transmisji:

 • SIA-IP (do współpracy z dowolną stacją monitorującą)
 • SATEL (do współpracy z urządzeniami produkcji SATEL: stacją monitorującą STAM-2 lub konwerterem monitoringu TCP/IP do formatów audio SMET-256).

Obsługa kilku torów transmisji – w jednym urządzeniu – gwarantuje szybkie i pewne przekazanie informacji. Z każdego można korzystać niezależnie, definiując konkretne zadania do realizacji.

Dual Path Reporting (dwutorowy monitoring)

GSM-X z podłączonym modułem GSM-X-ETH umożliwia realizowanie monitoringu dwoma niezależnymi torami: Ethernet i GPRS (możliwość ustalenia priorytetu).
Urządzenie stale kontroluje stan połączeń ze stacją monitorującą, a gdy zajdzie taka konieczność, zastępuje jeden kanał drugim.

GSM-X oferuje dodatkowo możliwość przesyłania monitoringu do dwóch autonomicznych stacji monitorujących, z których każda, jeśli zajdzie taka potrzeba, może posiadać dwa adresy IP.

GSM-X Dual Path Reporting - schemat
GSM-X Dual Path Reporting - schemat

Powiadamianie

Moduł GSM-X zapewnia przesyłanie powiadomień na maksymalnie 8 numerów telefonów. Funkcja ta może być realizowana:

 • głosowo – poprzez wbudowany układ powiadamiania głosowego
 • wiadomościami SMS
 • powiadomieniami PUSH
 • poprzez usługę CLIP.

Urządzenie może wysyłać powiadomienia do odbiorcy kilkoma niezależnymi torami. Monit o zdarzeniu zostanie przekazany wszystkimi zaprogramowanymi wcześniej drogami, dzięki czemu informacja dotrze do odbiorcy nawet wówczas, gdy jedna ze ścieżek okaże się niedostępna.

Bramka GSM

Moduł może w pełni zastąpić linię analogową. Generuje wówczas charakterystyczne dla niej stany napięciowe i sygnały o stanie łącza (np. linia wolna/niedostępna), a po zestawieniu połączenia przez sieć GSM – przekazuje sygnały z niej przychodzące. Gdy linia jest niedostępna przekierowuje połączenia głosowe do sieci GSM. W przypadku central abonenckich PBX pełni rolę dodatkowej linii zewnętrznej, co pozwala zoptymalizować koszty połączeń (z PSTN do GSM). Moduł może także filtrować połączenia, generować dźwięk dzwonka oraz informację o numerze dzwoniącego (Caller ID).

GSM-X Zdalne sterowanie wyjściami - schemat

Zdalne sterowanie

GSM-X posiada 4 wyjścia, którymi można sterować zdalnie i aktywować praktycznie z każdego miejsca, na kilka sposobów.

Oprócz kierowania pracą systemu alarmowego, moduł GSM-X świetnie sprawdzi się przy realizacji funkcji automatyki. Może sterować oświetleniem, bramami, furtkami, roletami czy elektrozaworami. Uruchomi także ogrzewanie, włączy klimatyzację, instalację oddymiającą, nawadniającą i wiele innych.

Mobilny dostęp

Aplikacja GX CONTROL umożliwia:

 • weryfikację stanu wejść i wyjść (podłączonych urządzeń)
 • przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci
 • podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania
 • zdalne sterowanie wyjściami modułu (podłączonymi do nich urządzeniami).

Komunikaty PUSH zapewniają użytkownikowi stały dostęp do powiadomień.

Co ważne, konfiguracja aplikacji jest bardzo prosta, podobnie jak połączenie z modułem. Wystarczy wysłać z jej poziomu SMS do urządzenia, aby otrzymać w odpowiedzi dane konfiguracyjne. Inny, równie wygodny sposób, to zeskanowanie kodu QR, który generowany jest w programie GX Soft.

Funkcjonalne oprogramowanie

GX Soft to wszechstronne narzędzie wyposażone w przyjazny i czytelny interfejs, przeznaczone do konfiguracji, a także diagnostyki modułów komunikacyjnych SATEL.

Współpraca z programem odbywa się lokalnie (przez USB) lub zdalnie (przez Ethernet* lub GPRS).

*Przy współpracy GSM-X z GSM-X-ETH

Połączenie aplikacji GX CONTROL, programu konfiguracyjnego GX SOFT i modułu GSM-X

Wygodne i bezpieczne połączenie

Połączenie aplikacji GX CONTROL i programu konfiguracyjnego GX Soft z modułem GSM-X zajmuje jedynie kilka chwil. Proces nie wymaga stosowania zewnętrznego adresu IP, ani zaawansowanej konfiguracji sieci. Wygodne korzystanie z bogatej funkcjonalności GX CONTROL i GX Soft możliwe jest dzięki usłudze zestawiania połączeń SATEL. Przesyłane dane są szyfrowane z użyciem złożonego algorytmu, co zapewnia bezpieczeństwo transmisji.

Zdalna aktualizacja oprogramowania

GSM-X współpracuje z oprogramowaniem UpServ, co umożliwia zdalną aktualizację urządzenia. Zapewnia to szybkie wprowadzanie nowych funkcjonalności, z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie, bez konieczności dojazdu do obiektu, w którym rozlokowane są moduły komunikacyjne.