► KARTA PRODUKTU

GPRS-A to uniwersalny moduł monitorujący, wyposażony w telefon GSM, obsługujący transmisję danych
w technologii 2G. 
Urządzenie stanowi rozszerzenie systemu sygnalizacji włamania i napadu, a także systemów automatyki.

Prowadzi skuteczny monitoring – z centrali alarmowej do stacji monitorującej – i powiadamia osoby zainteresowane o wybranych zdarzeniach. Dzięki konfigurowalnym wejściom, obsługującym sygnały cyfrowe i analogowe, może nadzorować pracę dowolnych czujników mierzących różne wielkości fizyczne, zgłaszając przekroczenie zadanych wartości progowych.

Z myślą o współpracy z przedpłaconymi kartami SIM wyposażono go w funkcje do ich obsługi, umożliwiające sprawdzenie stanu konta i ustawianie powiadomień o przekroczeniu minimalnej
kwoty.

 

Pełna elastyczność

Moduł może monitorować dowolny system: alarmowy lub automatyki. Z powodzeniem znajdzie zastosowanie w wielu już istniejących, jak i nowo budowanych instalacjach. Współpracując z centralą alarmową może symulować stację monitorującą, odbierając informacje o zdarzeniach. W przypadku współpracy z prostszymi modelami central lub podczas nadzorowania np. linii technologicznych, śledzi zmiany stanów na swoich wejściach. Otrzymane informacje przekazuje do stacji monitorujących agencji ochrony lub zainteresowanych osób.

GPRS-A potrafi działać autonomicznie, np. jako sterownik nadzorujący między innymi linie technologiczne lub systemy automatyki.

                                                

Monitoring zdarzeń

W obszarze monitoringu, skuteczne przesyłanie informacji realizowane jest:

  • GPRS – z wykorzystaniem protokołów TCP lub UDP
  • wiadomości SMS.

 

W przypadku udostępniania zdarzeń w technologii GPRS, moduł obsługuje dwa formaty transmisji:

 • SIA-IP (do współpracy z dowolną stacją monitorującą)
 • SATEL (do współpracy z urządzeniami produkcji SATEL: stacją monitorującą STAM-2 lub konwerterem monitoringu TCP/IP do formatów audio SMET-256).

Powiadamianie

Moduł GPRS-A zapewnia przesyłanie powiadomień na maksymalnie 8 numerów telefonów.
Funkcja ta może być realizowana poprzez:

 • wiadomości SMS
 • komunikaty PUSH
 • usługę CLIP.

Urządzenie może przekazywać powiadomienia kilkoma niezależnymi torami. Monit o zdarzeniu zostanie wysłany wszystkimi zaprogramowanymi wcześniej drogami, dzięki czemu informacja dotrze do odbiorcy nawet wówczas, gdy jedna ze ścieżek okaże się niedostępna.

Zdalne sterowanie

GPRS-A posiada 4 wyjścia, którymi można sterować zdalnie i aktywować praktycznie z każdego miejsca, na kilka sposobów:

 • przy użyciu wiadomości SMS (z 8 numerów)
 • z aplikacji mobilnej GX CONTROL
 • z komputera z zainstalowanym
 • oprogramowaniem GX Soft
 • z wykorzystaniem usługi CLIP (z 1024 numerów lub bez ograniczeń).

Współpraca z urządzeniami m.in. detekcyjnymi i pomiarowymi

GPRS-A może pracować z szeregiem urządzeń wyposażonych w złącza typu normalnie otwartego (NO) lub normalnie zamkniętego (NC). Na wejścia modułu mogą być podawane sygnały z czujników analogowych i przetworników cyfrowo-analogowych, co daje ogromne możliwości jego wykorzystania.

Gdy zajdzie taka potrzeba, moduł przetworzy (przeskaluje) otrzymany sygnał na dowolną jednostkę np. temperatury lub inną wielkość fizyczną. Przekroczenie jednego z ustalonych przez instalatora progów (dolnego lub górnego) będzie skutkowało:

 • wysłaniem raportu do stacji monitorujących
 • nadaniem powiadomienia do wybranych osób
 • automatyczną reakcją modułu – wykonaniem zaplanowanej akcji.

Gromadzenie informacji z wielu modułów – w jednym miejscu – pozwala na stworzenie narzędzia do nadzorowania np. floty pojazdów.

Interfejs i integracja

GPRS-A wspiera trzy ogólnodostępne, otwarte protokoły komunikacyjne: MQTT, JSON oraz MODBUS RTU. Użytkownicy zyskują tym samym bardzo szerokie możliwości wykorzystania, obróbki, gromadzenia i wizualizacji danych. Informacje wysyłane przez moduł mogą być przetwarzane zarówno w programach dostępnych na rynku, jak i w aplikacjach tworzonych od podstaw.

Mobilny dostęp

Aplikacja GX CONTROL umożliwia:

 • weryfikację stanu wejść i wyjść (podłączonych urządzeń)
 • przeglądanie awarii z możliwością kasowania ich pamięci
 • podgląd pamięci zdarzeń z możliwością filtrowania
 • zdalne sterowanie wyjściami modułu (podłączonymi do nich urządzeniami).

Komunikaty PUSH zapewniają użytkownikowi stały dostęp do powiadomień.

Co ważne, konfiguracja aplikacji jest bardzo prosta, podobnie jak połączenie z modułem. Wystarczy wysłać z jej poziomu SMS do urządzenia, aby otrzymać w odpowiedzi dane konfiguracyjne. Inny, równie wygodny sposób, to zeskanowanie kodu QR, który generowany jest w programie GX Soft.

Funkcjonalne programowanie

GX Soft to wszechstronne narzędzie wyposażone w przyjazny i czytelny interfejs, przeznaczone do konfiguracji, a także diagnostyki modułów komunikacyjnych SATEL. Współpraca modułu z programem odbywa się lokalnie (przez RS-232 (TTL)) lub zdalnie (przez GPRS).

Wygodne i bezpieczne połączenie

Połączenie aplikacji GX CONTROL i programu konfiguracyjnego GX Soft z modułem GPRS-A zajmuje jedynie kilka chwil. Proces nie wymaga stosowania zewnętrznego adresu IP, ani zaawansowanej konfiguracji sieci. Wygodne korzystanie z bogatej funkcjonalności GX CONTROL i GX Soft możliwe jest dzięki usłudze zestawiania połączeń SATEL. Przesyłane dane są szyfrowane z użyciem złożonego algorytmu, co zapewnia bezpieczeństwo transmisji.

Zdalna aktualizacja oprogramowania

GPRS-A współpracuje z oprogramowaniem UpServ, co umożliwia zdalną aktualizację urządzenia. Zapewnia to szybkie wprowadzanie nowych funkcjonalności, z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie, bez konieczności dojazdu do obiektu, w którym rozlokowane są moduły komunikacyjne.