CSP-204 – Centrala sygnalizacji pożarowej

Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej (4 linie dozorowe, wyświetlacz LCD)

920,00  Netto

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE

  • Zakres temperatur pracy: -5…+40 °C
  • Maksymalna wilgotność: 93±3%
  • Wymiary: 324 x 382 x 108 mm
  • Zakres temperatur transportu: -25….+55 °C
  • Zasilanie podstawowe z sieci o napięciu: 230 V AC +10% , -15% 50 Hz
  • Maksymalny pobór prądu z sieci: 0,5 A
  • Czas pracy zasilania rezerwowego: 72 h
  • Prąd ładowania akumulatora maks.: 1,4 A
  • Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie): 1 Ω
  • Pobór prądu z akumulatora w stanie dozorowania: 100 mA
  • Pobór prądu z akumulatora w stanie alarmu: 170 mA
  • Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozorowania: 80 mA
  • Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu: 140 mA
  • Szczelność obudowy: IP30
  • Masa bez akumulatora: < 3 kg
  • Pojemność pamięci zdarzeń: 8999
  • Pojemność licznika alarmowania: 9999
  • Bateria zegara: 3 V (CR2032)
  • Wyjście komunikacji z komputerem PC (serwisowe): Tak
  • Rezystor końcowy na zaciskach komunikacji z panelem wyniesionym: 100 Ω
  • Wyjście komunikacji z panelem wyniesionym oraz modułem CSP-ETH: Tak
  • Wyjście zasilające+24V: 24 V DC +/-15% / 200 mA maks.
  • Wyjście zasilające AUX (tylko do podłączenia modułu CSP-ETH): w stanie normalnym: 18 V DC +5%, -15%
  • Rezystor alarmowy w linii wejścia kontrolnego: 1 kΩ +/- 5%
  • Rezystor końcowy w linii wejścia kontrolnego: 10 kΩ +/-5%
  • Liczba programowanych wejść kontrolnych: 4
  • Parametry elektryczne wyjść przekaźnikowych: 1A / 30 V DC (NO lub NC)
  • Liczba linii dozorowych: 4
  • Rezystancja linii dozorowej maks.: 100 Ω (2 x 50 Ω)
  • Liczba czujek w linii dozorowej maks.: 32
  • Liczba ręcznych ostrzegaczy (ROP) w linii maks.: 10
  • Rezystor końcowy w linii dozorowej: 5,6 k Ω +/- 5%
  • Dopuszczalny prąd dozorowania w linii dozorowej: 10 mA
  • Maksymalny prąd w linii w trakcie alarmu: 40 mA
  • Poziom ograniczenia prądu w linii dozorowej: 54 mA
  • Dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatorów, alarmu i uszkodzenia maks.: 75 Ω (2 x 37,5 Ω)
  • Liczba linii zewnętrznych sygnalizatorów: 2
  • Napięcie robocze linii sygnalizatorów: 24 V DC +/-15%
  • Dopuszczalny prąd linii sygnalizatorów: 180 mA
  • Rezystor końcowy w linii sygnalizatorów: 10 kΩ +/-5%
  • Liczba linii transmisji alarmu: 1
  • Napięcie robocze linii transmisji alarmu: 24 V DC +/-15%
  • Dopuszczalny prąd linii transmisji alarmu: 180 mA
  • Rezystor końcowy w linii transmisji alarmu: 10 kΩ +/-5%
  • Liczba linii transmisji uszkodzenia: 1
  • Napięcie robocze linii transmisji uszkodzenia: 24 V DC +/-15%
  • Dopuszczalny prąd linii transmisji uszkodzenia: 180 mA
  • Rezystor końcowy w linii transmisji uszkodzenia: 10 kΩ +/-5%
  • Liczba programowanych wyjść przekaźnikowych: 4
  • Zasilanie rezerwowe: wewnętrzny akumulator kwasowy: 12 V / 17 Ah
  • Zasilanie rezerwowe: zewnętrzny akumulator kwasowy: 12 V / ≤24 Ah
  • Wyjście zasilające AUX (tylko do podłączenia modułu CSP-ETH): przy awarii zasilania AC: 12 V DC +15%, -20%

CSP serii 200 to zaawansowane, konwencjonalne centrale sygnalizacji pożarowej w pełni zgodne z wymaganiami EN54. Przeznaczone są do realizacji prostych systemów w małych i średniej wielkości obiektach. Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia zarówno codzienną obsługę systemu, jak i jego instalację oraz okresową konserwację. Dużym atutem central SATEL jest ich prosta instalacja, estetyczny wygląd oraz wykorzystanie pojedynczego, standardowego akumulatora 12 V w roli pomocniczego źródła zasilania.

  • 4 linie dozorowe,
  • wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bieżącą obsługę i programowanie systemu
  • obsługa panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (za pomocą interfejsu CSP-ETH)
  • 4 wejścia sterujące o funkcjonalności programowanej przez instalatora
  • 4 wyjścia programowane przez instalatora, umożliwiające interakcję z innymi systemami
  • obsługa urządzeń transmisji pożaru i uszkodzenia
  • wbudowany zasilacz buforowy współpracujący z pojedynczym akumulatorem 12 V oraz wyjściami zasilania AUX 24 V i 18 V
POWIĄZANE PRODUKTY